Molenda Nieruchomosci

Nowy program mieszkaniowy

Nowy program mieszkaniowy- jakie zmiany planuje nowy Rząd?

Program „Bezpieczny kredyt 2%” został zakończony. Rząd pracuje nad nowym programem wsparcia zakupu pierwszej nieruchomości mieszkalnej. Według zapowiedzi dopłaty mają ruszyć w drugiej połowie 2024 roku.  Przedstawiamy podstawowe założenia wsparcia „Kredyt na start”.

Kto będzie mógł się starać o rządowe wsparcie?

 1. Single do 35 roku życia, pod warunkiem, że nie są i nie byli właścicielami innej nieruchomości mieszkalnej (osoba może posiadać lokal mieszkalny w udziale nie większym niż 50%, jeśli stała się jego współwłaścicielem w drodze spadku lub darowizny).
 2. Osoby, które posiadają przynajmniej jedno dziecko, nie będą objęte limitem wiekowym!
 3. Osoby posiadające przynajmniej trójkę dzieci, które posiadają jeden lokal mieszkalny, także będą mogły starać się o wsparcie.
 4. Z programu będą mogły również skorzystać dwie osoby, które nie są w związku małżeńskim pod warunkiem:
  1. Łącznie nie mogą posiadać więcej niż 50% udziałów w prawie własności (lub spółdzielczym prawie własności) lokalu, uzyskany w drodze spadku lub darowizny. (Przykładowo jeśli  jedna osoba posiada 20% udziałów w lokalu mieszkalnym uzyskany ze spadku, to druga osoba nie może posiadać więcej niż 30 % w innym lokalu mieszkalnym.).
  1. Nabycia po 50% udziałów w prawie własności. Oznacza to, że para, która planuje kupić lokal w nierównych udziałach, nie będzie mogła skorzystać z rządowego wsparcia.
 5. Osoby, chcące kredytować koszt partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej lub TBS, także będą mogły skorzystać z dopłat na zasadach takich samych jak opisane powyżej.

Czy planowane jest przyjęcie kryteriów dochodowych?

Tak, w nowym programie mają być zawarte kryteria dochodowe i wynoszą:

 • 10 tys. zł brutto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 18 tys. zł brutto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 23 tys. zł brutto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
 • 28 tys. zł brutto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
 • 33 tys. zł brutto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

W przypadku przekroczenia powyższych limitów, dalej będzie można skorzystać z programu, ale dopłaty zostaną pomniejszone o 50 groszy dla singli lub 25 groszy dla  2 osobowych lub większych  gospodarstw domowych,  za każdą przekroczoną złotówkę.

Jaka będzie wysokość dopłat?

Wysokość dofinansowania również ma zostać uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego.

Oprocentowanie będzie obniżone do:

 1. 1,5%: single i dwuosobowe gospodarstwa domowe,
 2. 1%: trzyosobowe gospodarstwa domowe,
 3. 0,5%: czteroosobowe gospodarstwa domowe,
 4. 0%: pięcioosobowe i większe gospodarstwa domowe oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Czy będą limity wysokości kredytu?

W założeniach nowego programu nie ma limitów wysokości kredytu, ale dopłata ma być naliczana do wysokości kapitału, który także zależy od wielkości gospodarstwa domowego i ma wynosić:

 • 200 tys. zł- gospodarstwo 1 osobowe,
 • 400 tys. zł- gospodarstwo 2 osobowe,
 • 450 tys. zł- gospodarstwo 3 osobowe,
 • 500 tys. zł- gospodarstwo 4 osobowe,
 • 600 tys. zł- gospodarstwo 5 osobowe.

Każda następna osoba w gospodarstwie powyższa kwotę kapitału od jakiego będzie naliczana dopłata o 100 tys. zł.

W miastach wojewódzkich, kwoty te mają być podwyższone.

Przedstawione powyżej warunki uzyskania dofinansowania są wyłącznie założeniami do nowego projektu wsparcia zakupu pierwszej nieruchomości mieszkalnej. Projekt ustawy jest w fazie przygotowania, a następnie trafi do szerokich konsultacji z bankami, organizacjami konsumentów oraz z środowiskiem przedsiębiorców.  

Przeczytaj również:

Napisz do Nas: