Molenda Nieruchomosci

Czym jest wspólnota mieszkaniowa ?

W poniższym wpisie postaramy się w prosty sposób wyjaśnić Państwu czym jest wspólnota mieszkaniowa oraz w jaki sposób powstaje.

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Zgodnie z art. 6. Ustawy o własności lokali  wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Tłumacząc na język polski: wspólnota mieszkaniowa, to wszyscy właściciele lokali, które znajdują się w budynku (lub budynkach) posadowionym na tej samej działce. W praktyce możemy rozróżnić trzy sytuacje:

  1. Kiedy na jednej działce posadowiony jest jeden budynek wielolokalowy: wówczas wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele i współwłaściciele wszystkich wyodrębnionych w budynku lokali. Może być to budynek jednoklatkowy, ale także wieloklatkowy.
  2. Kiedy na jednej działce posadowionych jest kilka budynków: wówczas wspólnotę tworzą właściciele i współwłaściciele wszystkich lokali wchodzących w skład wszystkich budynków.
  3. Kiedy na jednej działce posadowiona jest „część” budynku wielorodzinnego: wówczas osobną wspólnotę tworzą właściciele lokali z części budynku, który stoi na danej działce.

Takie sytuacje występują, kiedy grunt pod budynkiem wielolokalowym, został podzielony na kilka osobnych działek np.  klatka A,B w bloku jest na działce nr 1, natomiast klatka C,D położona jest na działce nr 2. Mamy wtedy do czynienia z dwiema osobnymi wspólnotami mieszkaniowymi. Pierwszą tworzą właściciele lokali w klatkach A,B, natomiast drugą w klatce C,D.

Wspólnota mieszkaniowa może:

  1. nabywać prawa- to nic innego jak nabywanie rzeczy, być stroną umowy itp.
  2. zaciągać zobowiązania- np. możliwość zaciągnięcia kredytu na przeprowadzenie remontu
  3. może pozywać- WM może pozywać do sądu np. dłużników,
  4. być pozywana- WM może zostać pozwana i odpowiadać przed sądem np. o odszkodowanie, niezgodną z prawem uchwałę itp.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że powstaje automatycznie po wyodrębnieniu pierwszego lokalu w budynku wielolokalowym. Przykładowo WM powstanie automatycznie w momencie, kiedy pierwszy klient w nowym, deweloperskim budynku podpisze akt notarialny kupna-sprzedaży lokalu ( tak zwana umowa ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności/ sprzedaży lokalu). W takim akcie formalnie wyodrębnia się osobną własność lokalu i z mocy prawa tworzy się Wspólnota Mieszkaniowa.

Ze wspólnoty mieszkaniowej nie można „wyjść”, zrezygnować, czy też przyłączyć się do innej. Jest to „przynależność” obowiązkowa i wynika z własności lokalu, która jest nieoderwalnie związana ze współwłasnością części wspólnych nieruchomości.

Rozróżniamy dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych:

  1. Mała WM- do 3 wyodrębnionych lokali.
  2. Duża WM- od 4 wyodrębnionych lokali.

Różnice między małą, a dużą Wspólnotą Mieszkaniową wyjaśnimy w kolejnym artykule.

Przeczytaj również:

Napisz do Nas: