Molenda Nieruchomosci

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową

Zaufanie właścicieli i zlecenie nam zarządzania swoim majątkiem jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Powierzone nam obowiązki wykonujemy z zaangażowaniem i największą starannością, wykorzystując wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę.
Zapewniamy kompleksową obsługę Wspólnot w zakresie obsługi administracyjnej, technicznej, księgowej i prawnej.

Obsługa administracyjna

Prowadzenie ewidencji lokali i weryfikacja ich stanu prawnego, przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji budynku,
organizowanie zebrań, przygotowanie projektów uchwał, wykonywanie uchwał, reprezentowanie Wspólnoty wobec dostawców zewnętrznych i zawieranie umów, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, prowadzenie korespondencji z właścicielami, wydawanie zaświadczeń na wniosek właścicieli

Obsługa techniczna

Prowadzenie książki obiektu budowlanego, prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne w terminach wymaganych prawem, zlecanie usług kominiarskich, zlecanie bieżącej konserwacji i napraw części wspólnej, odczytywanie stanu liczników w lokalach mieszkalnych, natychmiastowe usuwania awarii i ich skutków, przygotowywanie i nadzór nad pracami remontowymi, dbanie o utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia

Obsługa formalno-prawna

Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed instytucjami, organami administracji i sądami, podejmowanie działań mających na celu wyegzekwowanie wszelkich należności, w tym bieżący monitoring należności, dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi,
weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, dochodzenie wydania dokumentacji od poprzedniego właściciela, sporządzanie wszelkich deklaracji i sprawozdań do GUS, Urzędu skarbowego, ZUS i innych,
przygotowywanie wniosków, zaświadczeń i pism

Adres

Centrum Nieruchomości
Molenda & Molenda,
ul. Łasicka 21,
59-700 Bolesławiec,
NIP: 6120001241,

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek
7:30- 15:30

Numery telefonów:

Sekretariat: 75 644 34 30
Dział techniczny: 75 644 34 30 (wew. 22)
Księgowość: 75 644 34 30 (wew. 23)
Zarządca: 75 644 34 30 (wew. 23)

Telefon alarmowy 24h:

+48 699 955 432

Obsługa finansowo – księgowa

Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, otwarcie i obsługa rachunku bankowego z zapewnieniem systemu wirtualnych rachunków konsumenckich (każdy właściciel posiada indywidualne konto rozrachunkowe), prowadzenie wszelkich rozliczeń poprzez rachunek bankowy, prowadzenie księgowości z wykorzystaniem platformy Weles3 zapewniającej internetowy wgląd w kartotekę każdemu właścicielowi, prowadzenie indywidualnych kartotek właścicieli lokali ujmujących stan ich zobowiązań lub należności,
prowadzenie rozliczeń z dostawcami, przygotowywanie rocznych planów finansowo-rzeczowych: w tym planu remontów,
sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, rozliczanie wszystkich kosztów utrzymania nieruchomości i mediów w jednym terminie,
pozyskiwanie możliwych dotacji od jednostek samorządu i państwa

Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową

Zaufanie właścicieli i zlecenie nam zarządzania swoim majątkiem jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Powierzone nam obowiązki wykonujemy z zaangażowaniem i największą starannością, wykorzystując wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę.
Zapewniamy kompleksową obsługę Wspólnot w zakresie obsługi administracyjnej, technicznej, księgowej i prawnej.

Obsługa administracyjna

Prowadzenie ewidencji lokali i weryfikacja ich stanu prawnego, przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji budynku,
organizowanie zebrań, przygotowanie projektów uchwał, wykonywanie uchwał, reprezentowanie Wspólnoty wobec dostawców zewnętrznych i zawieranie umów, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, prowadzenie korespondencji z właścicielami, wydawanie zaświadczeń na wniosek właścicieli

Obsługa techniczna

Prowadzenie książki obiektu budowlanego, prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne w terminach wymaganych prawem, zlecanie usług kominiarskich, zlecanie bieżącej konserwacji i napraw części wspólnej, odczytywanie stanu liczników w lokalach mieszkalnych, natychmiastowe usuwania awarii i ich skutków, przygotowywanie i nadzór nad pracami remontowymi, dbanie o utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia

Obsługa formalno-prawna

Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed instytucjami, organami administracji i sądami, podejmowanie działań mających na celu wyegzekwowanie wszelkich należności, w tym bieżący monitoring należności, dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi,
weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, dochodzenie wydania dokumentacji od poprzedniego właściciela, sporządzanie wszelkich deklaracji i sprawozdań do GUS, Urzędu skarbowego, ZUS i innych,
przygotowywanie wniosków, zaświadczeń i pism