Molenda Nieruchomosci

Czy można wymienić drzwi wejściowe do mieszkania bez zgody sąsiadów?

Ogólnie rzecz biorąc tak, drzwi wejściowe do mieszkania można wymienić bez zgody sąsiadów. Jest to część składowa lokalu i to właściciel ma prawo decydować jakie drzwi zamontować, jaki mają mieć kolor, jak wyglądać, czy też jakie mają posiadać zabezpieczenia. Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa ingerować w te sprawy. Jednakże są warunki, które właściciel musi spełnić przy wymianie drzwi wejściowych do swojego lokalu.

Pierwszy z nich to nie może powiększać lub pomniejszać istniejącego otworu/ wnęki na drzwi. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.11.2013 r., sygn. akt: III CZP 65/13.  Uchwała dotyczyła zmiany otworu okiennego, jednakże te same uwarunkowania dotyczą wnęk drzwi wejściowych do lokalu. Zmiana wymiarów wnęki drzwiowej będzie uznana za przebudowę lokalu i w zależności od zakresu, może wymagać zgłoszenia lub nawet pozwolenia na budowę. Wówczas niezbędna będzie zgoda nie tylko organów budowlanych, ale także Wspólnoty Mieszkaniowej.

Kolejną rzeczą jaką powinniśmy sprawdzić przed rozpoczęciem wymiany drzwi jest dokumentacja Wspólnoty Mieszkaniowej. Ustawa o własności lokali oraz kodeks cywilny w sposób ogólny określają części wspólne nieruchomości. Oczywiście bezsporne częścią wspólną jest grunt, klatka schodowa, dach, czy elewacja. Jednakże jest kilka kwestii spornych, więc wiele wspólnot samodzielnie zdecydowało się określić granice nieruchomości wspólnej w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.  Przepisy prawa nie zabraniają takiego rozwiązania. W takiej uchwale mogły zostać określony warunki jakie muszą spełniać drzwi wejściowe do lokali, przykładowo: mógł zostać określony kolor, wzór itd. Celem takiego rozwiązanie zazwyczaj jest chęć zachowania estetyki na klatce schodowej. Takie rozwiązana najczęściej występują w nowych budynkach. Przed rozpoczęciem wymiany drzwi, należy więc także sprawdzić, czy takiej uchwały nie ma w naszej Wspólnocie Mieszkaniowej.

Wymiana drzwi nie może także ingerować w żaden sposób w części wspólne nieruchomości. Jeżeli przy pracach zostaną uszkodzone ściany klatki schodowej, to trzeba je przywrócić do stanu poprzedniego.

Należy także posprzątać po wykonanych pracach, a jeżeli się przedłużają  to sprzątać także na bieżąco.  Warunek ten można uznać za „grzecznościowy”, wynikający z zasad współżycia społecznego, czy mówiąc prościej: kultury osobistej. 

Trzeba także pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 (z późniejszymi zmianami), a dokładniej dział VI niniejszego rozporządzenia, drzwi wejściowe do lokalu w budynku wielolokalowym nie mogą otwierać się na zewnątrz jeżeli nie są spełnione wymogi:

– drzwi po całkowitym otwarciu nie przesłonią drzwi innego pomieszczenia mieszkalnego, zwężając szerokość tego wyjścia poniżej szerokości 80 cm, w przypadku kiedy wyjście ma służyć maksymalnie 3 osobom lub 90 cm przy większej liczbie osób,

– jeżeli po całkowitym otwarciu drzwi, nie zmniejszą one  szerokości klatki schodowej  poniżej szerokości 120 cm, jeżeli przejście ma służyć ewakuacji do 20 osób) lub 140 cm przy większej ilości osób.

Jeśli powyższe warunki są spełnione, to można zamontować także drzwi otwierające się na zewnątrz lokalu.

W przypadku gdy zmienimy wielkość wnęki drzwiowej lub zamontujemy drzwi otwierające się na zewnątrz bez zachowania powyższych warunków, to zarządca budynku, sąsiad lub osoba w jakikolwiek sposób zainteresowana zgłosi sprawę do nadzoru budowlanego, a ten może nakazać przywrócenie stanu zgodnego z przepisami prawa pod groźbą grzywny.

Podsumowując: tak można wymienić drzwi wejściowe do swojego lokalu. Należy jednak pamiętać o zachowaniu wszystkich ww. norm. W przeciwnym razie możemy narazić się na poniesienie dodatkowych, często niemałych kosztów.

Przeczytaj również:

Napisz do Nas: