Molenda Nieruchomosci

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Informujemy, że zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIII/271/2020 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia jej stawek na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, od 01.01.2021 ulegną zmianie stawki za wywóz odpadów na terenie miasta Bolesławiec. Jednocześnie od nowego roku zostaje nałożony nakaz segregacji odpadów.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2021 r. wynosić będzie 26 zł/os.
Nie wypełnianie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości, skutkować będzie podwyższoną stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o do wysokości 52,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.