Molenda Nieruchomosci

Uzbrojona działka budowlana w Łaziskach!

Cena:

148 000 zł 124 zł/ m2

Kontakt

Aleksander Molenda (nr lic. 22406)
Łasicka 21, Bolesławiec
tel. 734 454 747,
a.molenda@molendanieruchomosci.pl

opis

Na sprzedaż działka budowlana w poszukiwanej lokalizacji! Nieruchomość o powierzchni 0,1200 ha położona jest w Łaziskach obok Bolesławca (od strony Kruszyna).

Działka w kształcie przybliżonym do prostokąta. Przyłącze elektryczne oraz wodno- kanalizacyjne oraz gazowe znajdują się przy granicy posesji. Dojazd asfaltową drogą.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

szczegóły

rzeznaczenie uzupełniające:
a) istniejąca zabudowa zagrodowa;
b) usługi nieuciążliwe, zajmujące nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,
c) zabudowa związana z prowadzoną w ramach gospodarstwa rolnego działalnością agroturystyczną w zakresie wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów wyłącznie w ramach istniejącej zabudowy
zagrodowej,
d) zieleń urządzona,
e) urządzenia i obiekty towarzyszące,
f) ciągi pieszo-jezdne o szerokości nie mniejszej niż 5 m,
g) ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m,
h) wody powierzchniowe śródlądowe.

Zapraszamy na prezentację nieruchomości.