Molenda Nieruchomosci

Zarządzanie lokalami

Zarządzanie Lokalami

Profesjonalnie i kompleksowo zajmiemy się lokalem mieszkalnym czy użytkowym. Przejmiemy obowiązki i zajmiemy się wszystkimi sprawami w celu uzyskania jak największych korzyści dla właściciela.
Przygotujemy lokal do wynajęcia, znajdziemy najemcę, podpiszemy umowę, będziemy administrować, rozliczać najemców i windykować. Możemy też reprezentować właściciela przed administratorem budynku i załatwiać jego sprawy przed urzędami i instytucjami.

Przygotowanie i wynajem lokalu

Przygotowanie lokalu do wynajęcia obejmujące na życzenie właściciela drobny remont, opracowanie dokumentacji fotograficznej, oznaczenie lokalu „do wynajęcia”, opracowanie profesjonalnej oferty,
poszukiwanie najemców poprzez własne biuro pośrednictwa,
prezentacja lokalu potencjalnym najemcom, weryfikacja najemców pod względem wypłacalności, negocjowanie i podpisywanie w imieniu i za zgodą Właściciela umów najmu, przekazanie lokalu najemcy protokołem zdawczo-odbiorczym

Administrowanie lokalem i wynajmem

Dbanie o dobry stan techniczny lokalu i usuwanie bezzwłocznie wszelkich usterek, organizacja lub udostępnianie lokalu na obowiązkowe przeglądy, reprezentowanie właściciela przed administracją budynku i innymi instytucjami w sprawach związanych z lokalem, dokonywanie wpłat należności za lokal na rzecz Wspólnoty/Spółdzielni oraz dostawców mediów, zgłaszanie, w imieniu właściciela, faktu wynajmowania lokalu do Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy/Miasta, terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych właściciela z racji wynajmowania lokalu, pomoc w ubezpieczeniu lokalu, utrzymywanie stałego kontaktu z najemcą wraz z okresową kontrolą lokalu, usuwanie, w imieniu właściciela, bieżących problemów w czasie najmu, stałe monitorowanie należnych wpłat z tytułu najmu, wzywanie najemcy do wpłaty w przypadku zaległości czynszowych,
rozliczanie najemcy z tytułu dostawy mediów po zakończeniu umowy,
windykacja należności, okresowe raportowanie właścicielowi z wykonywania umowy zarządzania.

Adres

Centrum Nieruchomości
Molenda & Molenda,
ul. Łasicka 21,
59-700 Bolesławiec,
NIP: 6120001241,

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek
7:30- 15:30

Numery telefonów:

Sekretariat: 75 644 34 30
Dział techniczny: 75 644 34 30 (wew. 22)
Księgowość: 75 644 34 30 (wew. 23)
Zarządca: 75 644 34 30 (wew. 23)

Telefon alarmowy 24h:

+48 699 955 432